logo Saija Advocatuur

Welkom bij Saija Advocatuur

Indien u een juridisch probleem hebt, is het voor u van belang om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over uw positie en een oplossing te vinden. SAIJA ADVOCATUUR organiseert, in samenwerking met Advocatenkantoor Coenders, op dinsdag tussen 17.00 en 18.00 uur en vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur een gratis inloopspreekuur. Tijdens het kennismakingsgesprek ontvangt u een gratis advies over de haalbaarheid van uw zaak.

Mevr. mr. M.L. Saija is werkzaam bij het kantoor Saija Advocatuur. Zij heeft haar studie rechten aan de Universiteit van Leiden voltooid en voert sinds 2006 kantoor in Arnhem. Saija Advocatuur is een sociaal betrokken kantoor wat toegankelijk is voor iedereen die juridische hulp behoeft.

Het kantoor werkt nauw samen met Coenders Advocatuur, dat op dezelfde verdieping van het pand aan Willemsplein 44-1 te Arnhem is gevestigd. Waarneming tijdens vakanties en dergelijke is dus verzekerd. U hebt altijd toegang tot een ervaren advocaat. Het kantoor voldoet aan de strenge regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten

Contact

See all Blogitems
  • Saija Advocatuur
  • mevr. mr. M. L. Saija
  • Willemsplein 44-1
  • 6811 KD Arnhem

Saija Advocatuur is gespecialiseerd in asiel –en vreemdelingenrecht, sociaal zekerheidsrecht en letselschade. Mr. Saija heeft vele jaren ervaring in de advocatuur en is deskundig op voornoemde rechtsgebieden. Zij is belangenbehartiger en werkt oplossingsgericht. Saija Advocatuur behandelt uiteenlopende zaken, waar onder asielaanvragen, een verzoek tot gezinshereniging, verblijf als zelfstandige, visa aanvragen, verzoek tot naturalisatie, verblijf in het kader van het Unie recht en zaken die vallen onder het Turks Associatieverdrag. Intrekkingen van verblijfsvergunningen worden tevens door mr. Saija behandeld.

Aanvraag uitkering

Saija Advocatuur adviseert u ten aanzien van het indienen van een uitkeringsaanvraag en zal rechtsbijstand verlenen in procedures waarin de uitkering wordt ingetrokken of afgewezen (bezwaar- en beroeps­procedures). Procedures in sociaal zekerheidsrecht­zaken richten zich met name tegen besluiten van uitkeringsinstanties zoals de gemeente, het Uitvoeringsinstituut werknemers­verzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SvB).

Letselschade

Bij letselschade heeft het slachtoffer letsel opgelopen als gevolg van een verkeersongeluk, bedrijfsongeval of een medische fout en lijdt daardoor schade. Als een ander aansprakelijk is voor het ongeval of ongeluk, dan kunt u de veroorzaker of de verzekeraar daarvoor aansprakelijk stellen. Meestal wordt een schikking getroffen, maar soms is een gerechtelijke procedure onvermijdelijk. Saija Advocatuur staat u daarin bij.

Asiel

Saija Advocatuur staat cliënten bij in alle fasen van de procedure. Ook kunt u worden bijgestaan bij het indienen van een herhaalde aanvraag, als er gronden zijn om die kansrijk te achten. Door de jaren heen heeft Saija Advocatuur expertise opgebouwd mede in Iraanse, Afghaanse en Nigeriaanse zaken en in zaken met betrekking tot gezinshereniging van asielzoekers (‘nareis’).

Intrekking vergunning

Wie van de IND een voornemen tot intrekking van zijn of haar verblijfsvergunning ontvangt, dient onmiddellijk gespecialiseerde bijstand in te roepen. Als er adequaat wordt gereageerd, is de intrekking mogelijk nog te voorkomen of kan misschien een andere verblijfsvergunning worden verkregen. Saija Advocatuur heeft ervaring met deze procedures.

Een werknemer naar Nederland halen

Saija Advocatuur staat ondernemers bij die gespecialiseerd personeel naar Nederland willen halen, bijvoorbeeld door middel van de regeling kennismigranten, of die een tewerkstellingsvergun­ning (TWV) willen aanvragen. Saija Advocatuur begeleidt de gehele aanvraagprocedure en treed op in eventuele procedures in bezwaar en beroep.

Een partner of familielid naar Nederland brengen

Gezinshereniging is een fundamenteel mensenrecht, maar de regels zijn complex. Saija Advocatuur ervaring met het begeleiden van aanvragen voor hereniging met partner, kinderen, of andere familieleden. Tevens staan wij u bij in (gerechtelijke) procedures.

Andere redenen

Ook als u een verblijfsvergunning wilt aanvragen voor een andere reden, zoals studie of om medische redenen, bent u bij Saija Advocatuur aan het juiste adres.

Een visum aanvragen

Het komt regelmatig voor dat een visum voor kortdurend (familie-)bezoek wordt afgewezen. Saija Advocatuur helpt u om uw kansen bij aanvraag of in bezwaar (en eventueel beroep) zo groot mogelijk te maken.

Een Nederlands paspoort aanvragen

Of en wanneer u in aanmerking komt voor een Nederlands paspoort, is vaak een gecompliceerde kwestie. Saija Advocatuur helpt u met de aanvraag en staat u bij in procedures.

Unierecht

Het recht van de Europese Unie heeft een steeds grotere invloed op het Nederlands migratierecht. Niet alleen burgers van de Unie, maar ook hun gezinsleden kunnen rechten ontlenen aan Europese regels. Saija Advocatuur kan u hierin bijstaan.

EVRM

Saija Advocatuur staat u bij in procedures die gerelateerd zijn aan het migratierecht, bijvoorbeeld wanneer er bij uitzetting schending dreigt van artikel 3 EVRM (verbod op onmenselijke behandeling), artikel 5 EVRM (bij vreemdelingendetentie) of van artikel 8 EVRM (recht op gezinsleven).

Als zelfstandige in Nederland aan de slag

Of u als zelfstandige in Nederland aan de slag kunt, hangt af van een aantal factoren, zoals uw nationaliteit en het soort bedrijf dat u wilt uitoefenen. Saija Advocatuur kent de mogelijkheden onder de Associatieovereenkomst EEG-Turkije.

Tarieven & Voorwaarden

Ons kantoor hanteert een uurtarief van € 180,00 exclusief 21% BTW. In voorkomende gevallen kan, in overleg, bezien worden of in plaats van het uurtarief één vaste prijs wordt afgesproken.

Saija Advocatuur werkt veel op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). In het geval uw inkomen ontoereikend is, wordt aan de Raad voor rechtsbijstand verzocht een toevoeging af te geven.

In het geval de toevoeging wordt afgegeven betaalt u slechts een eenmalige eigen bijdrage voor de advocaatkosten. De hoogte van dat bedrag wordt door de Raad voor rechtsbijstand vastgesteld. Door u te wenden tot het juridisch loket met het verzoek tot afgifte van de diagnose document wordt er € 50,00 op de eigen bijdrage in mindering gebracht. Meer informatie over de mogelijkheden van gefinancierde rechtsbijstand kunt u vinden op www.rvr.org.